Klauzula informacyjna - dane osobowe

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO), niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest "CJ BLOK" Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o., Rudna Mała 42A, 36-060 Głogów Małopolski;
  2. Pana/Pani dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu zamówienia, produkcji i dostawy, a podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 p. b RODO;
  3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem konieczności wynikających z przeprowadzeniem dostawy;
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat lub do momentu wcześniejszego usunięcia danych przez "CJ BLOK" Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o.;
  5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od "CJ BLOK" Fabryka Elementów Budowlanych Sp. z o.o. dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania nie powoduje żadnych skutków.
  9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.