Ogólne warunki sprzedaży

Przedstawione warunki sprzedaży są stosowane przez CJ BLOK Sp. z o.o. z siedzibą w Rudna Mała 42A, 36-060 Głogów Małopolski. KRS: 0000100381 adres internetowy: WWW.CJBLOK.COM.PL, email: BIURO@CJBLOK.COM.PL tel: 17 851-82-20, 851-82-21 Użyte zwroty należy rozumieć: CJ ...
 
Warunki gwarancji CJ Blok Sp. z o.o. i procedura reklamacyjna

CJ Blok Fabryka Elementów Budowalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Rudnej Małej udziela gwarancji na produkowane i sprzedawane materiały drogowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  na okres 5 lat od daty sprzedaży określonej na fakturze. Na pozostałe wyroby i towary ...
 
Informacje dodatkowe do zamówień indywidualnych

Zamówienia składane na towary z grupy wyroby budowlane elewacyjne, ogrodzeniowe, szlifowane są to „ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE” i różnią się od normalnej sprzedaży prowadzonej przez CJ BLOK. Zamówienie indywidualne narzuca konieczność ...
 
Informacje o obrocie paletami

Nabywca zakupujący towar, również zakupuje palety. Potwierdzeniem zakupu są dwie odrębne faktury. Palety mogą być odkupione od klienta na podstawie wystawionej faktury sprzedaży w cenie, po której zostały zakupione.  ...