General sales conditions

Przedstawione warunki sprzedaży są stosowane przez CJ BLOK  Sp. z o.o. z siedzibą w Rudna Mała 42A, 36-060 Głogów Młp. Użyte zwroty należy rozumieć: CJ BLOK®  – Fabryka Elementów Budowlanych CJ BLOK®  Sp. z o.o. Kupujący – Klient ...
 
Terms of the guarantee CJ BLOK Sp. z o. o. and the complaints procedure

Firma CJ Blok Sp. z o.o. udziela gwarancji na produkowane i sprzedawane materiały drogowe na okres 5 lat od daty sprzedaży określonej na fakturze. Gwarancja obejmuje wyłącznie wyroby w I gatunku. CJ Blok Sp. z o.o. gwarantuje zgodność produkowanych wyrobów z ...
 
Additional information for individual orders

Zamówienia składane na towary z grupy wyroby budowlane elewacyjne, ogrodzeniowe, szlifowane są to „ZAMÓWIENIA INDYWIDUALNE” i różnią się od normalnej sprzedaży prowadzonej przez CJ BLOK. Zamówienie indywidualne narzuca konieczność ...
 
Information on trading the pallets

Nabywca zakupujący towar, również zakupuje palety. Potwierdzeniem zakupu są dwie odrębne faktury. Palety mogą być odkupione od klienta na podstawie wystawionej faktury sprzedaży w cenie, po której zostały zakupione.  ...